Dr.Öğr.Üyesi
Büşra ÇAKMAKTAŞ
Birim
İlahiyat Fakültesi
Temel İslam Bilimleri Bölümü