Loading

Dr.Öğr.Üyesi

Büşra ÇAKMAKTAŞ

İlahiyat Fakültesi

Temel İslam Bilimleri Bölümü

İletişim

bcakmaktas@sakarya.edu.tr

1.1-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 Cakmaktas, B; - Sufi's Information Path - JOURNAL OF SAKARYA UNIVERSITY FACULTY OF THEOLOGY - Vol.19 - pp.211 - ISSN : 2146-9806 - DOI : 10.17335/sakaifd.293106 - Turkish - Book Review - 2017 - WOS:000410631900012
1.3-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDEKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN TAM MAKALE :
1 büşra çakmaktaş - Sunʻullah Gaybî’nin Teveccühe Dair Bir Risâlesi: Tarîku’l-Hak fi’t-Teveccühi’l-Mutlak - 2017
2 büşra çakmaktaş - XVII. Y.Y. Osmanlısında Bir Bayrâmî-Melâmî: Olanlar Şeyhi İbrahim Efendi’nin Vahdet-i Vücûd Anlayışı - Sufi Araştırmaları Dergisi - 2017
3 büşra çakmaktaş - Mesnevî Şârihi Bir Bayrâmî-Melâmî: Sarı Abdullah Efendi’nin Seyr ü Sülûk Yorumu - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.43 - pp.2383-2393 - 2016
4 BÜŞRA ÇAKMAKTAŞ - LAʻLÎZÂDE ABDÜLBÂKÎ’NİN MEBDE’ VE MEÂD İSİMLİ ESERİNDE TASAVVUF ANLAYIŞI - Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi - Vol.9 - ISSN : 1307 -9581 - 2016
1.6-SSCI, SCI-EXP, AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 Büşra Çakmaktaş - Defter-i Dervişan: Yenikapı Mevlevihanesi Günlükleri - İslam Araştırmaları Dergisi - Vol.33 - ISSN : 1301-3289 - 2015
1.7-ESCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 BÜŞRA ÇAKMAKTAŞ - “Sûfînin Bilgi Yolu: İbn Arabî Metafiziğinde Hayal, William C. Chittick” - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - 2017
2 Büşra Çakmaktaş - OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E SÛFÎ GELENEĞİN TAŞIYICILARI - Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - Vol.17 - 2015
1.8-SSCI, SCI-EXP, AHCI, ESCI DIŞINDAKİ ALAN ENDEKSLERİNDE YAYIMLANAN, TEKNİK NOT, KISA MAKALE, YORUM, VAKA TAKDİMİ, EDİTÖRE MEKTUP, ÖZET, KİTAP KRİTİĞİ, ARAŞTIRMA NOTU :
1 BÜŞRA ÇAKMAKTAŞ - “Dervişler ve Sûfî Çevreler, Haşim Şahin”, - Tasavvuf İlmi ve Akademik Araştırma Dergisi, - 2017
2 Büşra Çakmaktaş - . “Bir Mevlevînin Hayatı: 17. Yüzyılda Sûfîlik Öğretisi ve Âyinleri, Alberto Fabio Ambrosio”, - Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi - 2017
2.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Büşra Çakmaktaş - İBN ARABÎ’NİN OSMANLI TASAVVUF DÜŞÜNCESİNE TESİRİ: SARI ABDULLAH EFENDİ ÖRNEĞİ - 2017
2 BÜŞRA ÇAKMAKTAŞ; FEYZA DOĞRUYOL - BİR MANEVÎ-MESLEKÎ EĞİTİM USÛLÜ: AHÎ TEŞKİLATI’NDA USTA/ÖĞRETMEN EĞİTİMİ - 2014
2.5-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA DAVETLİ OLARAK SUNULAN TEBLİĞ :
1 BÜŞRA ÇAKMAKTAŞ - AHMED AMİŞ EFENDİ’NİN MELÂMETİN TEMEL İLKELERİNE DAİR YAKLAŞIMLARI - 2018
2.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 BÜŞRA ÇAKMAKTAŞ - İnsan Ahlakı Bağlamında Mesnevî’de Balık Metaforunun Tasavvufî Yorumu - 2014
4.7-YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLAN TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) :
1 “Türkiye'de İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Dini Grup Değerlendirmesi” - DOI : 2 - 2017-04-00-012 - 2018
2 “4+4+4 Uygulamasının İmam Hatip Okulları Üzerine Etkisi ve Durum Tespiti” - DOI : 1 - 2222222222222222 - 2016